DYREKTOR

mgr Anna Gołembiewska

Absolwentka Studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego kierunek „ Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza”. W trakcie studiów zdobywałam już doświadczenie nie tylko w pracy w przedszkolu ale także na koloniach letnich i zimowych. W roku 1997 – Ukończyłam kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. W swojej karierze zawodowej ukończyłam kursy, szkolenia i konferencje m.in. „Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi”; „Jak wypracować wspólny model pomocy dziecku z dysfunkcjami rozwojowymi”; dziecięca matematyka prowadzona przez samą panią Ewę Zielińską i wiele innych.

W roku 2012/2013 – Otrzymałam Świadectwo ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego- ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ.  Świadectwo uzyskane na podstawie przedłożenia  i zaprezentowania pracy końcowej „Koncepcja Pracy Przedszkola – Wyspa Malucha”

Od roku 2012 – zdobywam doświadczenie na stanowisku Dyrektora Przedszkola Niepublicznego w którym: planuję , organizuję i kontroluję prawidłowe funkcjonowanie placówki.

Od roku 2017 – Rozpoczęłam studia podyplomowe na Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Warszawie na kierunku: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną, po ukończeniu kierunku będą mogła rozpoznawać specyficzne trudności w uczeniu się dzieci i prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne .

Od roku 2018 – zdobywam kolejne doświadczenia na stanowisku Dyrektora Publicznego Przedszkola.

Jestem Bardzo aktywnym Dyrektorem, który także pracuje w grupie bo praca z dziećmi dostarcza mi wiele satysfakcji i motywuje do dalszego rozwoju zawodowego. Dla mnie najważniejsze jest dziecko – dlatego stworzyłam niepowtarzalną placówkę w której dzieci dobrze się czują i uczą ciekawych rzeczy.

W-c  DYREKTOR

Wychowawca grupy „Tygrysy”

 mgr Żaneta Laghzizal

Absolwentka studiów magisterskich o profilu „Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Nauczyciel kontraktowy z kwalifikacjami do nauczania w klasach I-III. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi początkowo zdobywała na stanowisku pomocy nauczyciela następnie jako wychowawca dzieci z przedziału wiekowego 3-6 lat w przedszkolu niepublicznym. W swojej karierze zawodowej ukończyłam kursy, szkolenia i konferencje m.in. „Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi”; „Jak wypracować wspólny model pomocy dziecku z dysfunkcjami rozwojowymi”; „Dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu”; „Techniki relaksacji w pracy z dziećmi w przedszkolu”, „Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej”.

Praca z dziećmi dostarcza jej wiele radości i satysfakcji. Jako nauczyciel kieruje się mottem, że „zajęcia przedszkolne powinny być połączeniem przyjemnej zabawy z pożyteczną nauką”.

 

Wychowawca grupy „Delfinki”

mgr Anna Borczyńska

Absolwentka studiów magisterskich o profilu „Pedagogika ogólna”. W ramach  uzyskania kwalifikacji do nauczania klas I-III, oraz nauczania przedszkolnego ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną” w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku . Do podjęcia studiów pedagogicznych przekonała mnie moja pierwsza praca związana z tym zawodem, a mianowicie stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu niepublicznym . To tam  przekonałam się, że praca może być nie tylko obowiązkiem, ale także pasją i dobrym wykorzystaniem czasu.

Mam ośmioletnie doświadczenie zawodowe, może to mało, ale na tyle długo by zorientować się, że praca w przedszkolu to branie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Moim marzeniem jest  zbudować z dziećmi taką relację, aby mogły być przy mnie sobą. Dzięki temu, mogę wspierać ich działania i podpowiadać różne rozwiązania w trudnych sytuacjach. Szanując  przy tym pomysły dziecka, a nie narzucając swoje własne. Mam nadzieję, że takie podejście, pomoże im wyrosnąć na samodzielnych i mądrych młodych ludzi, otwartych na nowe doświadczenia i drugiego człowieka.

Praca z dziećmi to dla mnie duża radość i nauka pokory. Codziennie uczę się od Nich szczerości i czerpania radości z życia.

Prywatnie jestem osobą, która kocha przyrodę i ludzi. Dlatego bardzo chętnie relaksuję się przy pracy w ogrodzie. Zawsze znajdę czas dla bliskich i tych którzy potrzebują mojej pomocy lub rozmowy.

Asystentka grupy

Hanna Szymborska

W przedszkolu Wyspa Malucha pracuje od dwóch lat na stanowisku pomoc wychowawcy przedszkolnego. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 1,5-3 lat. Moim głównym zadaniem w pracy jest pomoc podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki  nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu . Jestem osobą ciepłą , łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi. Lubię swoją pracę ponieważ daje mi ona wiele radości i spełnienia.

 

Wychowawca grupy „Kangurki”

Kinga Stelmach

Absolwentka Pedagogiki Przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Posiadam trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi na stanowisku asystent nauczyciela. Bardzo lubię zdobywać nowe umiejętności i poszerzać swoją wiedzę dzięki współpracy z wychowawcami grup  .

Dla mnie liczy się przede wszystkim dobro dziecka i praca z sercem, gdzie dzieci będą czuły się bezpiecznie  i kochane jak w domu. Przychodzę do pracy z uśmiechem, ponieważ nie jest to dla mnie tylko praca, ale także czas w którym najmłodsi sprawiają mi ogromną radość i niesamowicie zaskakują na każdym kroku. Jestem osobą młodą ale odpowiedzialną i w  moją pracę wkładam całe swoje serce.

 

 Wychowawca grupy „Krokodylki”

Kamila Skarżyńska

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Podczas studiów odbywałam praktyki w Domu Dziecka w Warszawie w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Samorządowym Przedszkolu oraz w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Młodzieży. W 2013 roku ukończyłam liceum o profilu psychologiczno-pedagogicznym w Warszawie w ramach którego odbywałam praktyki w przedszkolu niepublicznym. Zawsze chciałam pracować z dziećmi bo to dzięki nim praca sprawia mi dużo przyjemności i satysfakcji.

Asystentka grupy

Karolina Kielak

 

Wychowawca grupy „Panterki”

mgr Aneta Stefankowska

 

 

Asystentka grupy „Panterki”

Patrycja Błonowska

Studentka II roku Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Specjalność nauczycielska: Edukacja wczesnoszkolna

 

Psycholog

mgr Anna Skibniewska

Psycholog, Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Specjalista Terapii Ręki.

Uczestniczka wielu szkoleń  i kursów między innymi: Trener Dziecięcy Kompetencji Społecznych, Trening Umiejętności społecznych, Animator zabaw dla dzieci, Zaburzenia uwagi u dzieci. Praca z dzieckiem rozkojarzonym , słabo koncentrującym się i wiele innych.

 

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

mgr Anna Borczyńska

 

Logopeda

Logopeda/Pedagog – 22 lata pracy na stanowisku pedagoga szkolnego 17 lat pracy na stanowisku logopedy.

Uczestniczka kilkudziesięciu kursów, szkoleń, treningów z zakresu zagadnień wychowawczych, profilaktyki zachowań ryzykownych, pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym zespole Aspergera m.i.n Trening Umiejętności Społecznych

  • kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego
  • prowadzenie indywidualnych terapii dzieci z Zespołem Aspergera
  • wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prowadzenie indywidualnych rewalidacji, konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych.

 

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

 Paweł Stańczak

Z zawodu organista, prywatnie tatą trójki dzieci.  Od pięciu lat współpracuje z kilkoma przedszkolami prowadząc zajęcia rytmiczno-muzyczne. Rytmika to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze’a. Istotą takich zajęć jest odtworzenie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała ale jest to również taniec , śpiew, gra na instrumencie, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna.  Zajęcia rytmiki odbywają się z akompaniamentem instrumentu klawiszowego. Wspólnie z wychowawcami pomagam przygotować dzieci do uroczystości przedszkolnych takich jak: Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Mamy i Taty , Dzień Babci i Dziadka i wiele innych.

 

Nasze przedszkole współpracuje także ze szkołą językową English&Fun z Zielonki ,Szkołą Tańca Mat Dance Studio , Szkołą tańca Shape Academy, Instruktorami , nauczycielami w-f , którzy prowadzą zajęcia karate i gimnastyka korekcyjna, trenerami i szkoleniowcami. Wszystkie osoby są wykwalifikowane i przygotowane do pracy z dziećmi.