DYREKTOR

mgr Anna Gołembiewska

Absolwentka Studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego kierunek „ Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza”. W trakcie studiów zdobywałam już doświadczenie nie tylko w pracy w przedszkolu ale także na koloniach letnich i zimowych. W roku 1997 – Ukończyłam kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. W swojej karierze zawodowej ukończyłam kursy, szkolenia i konferencje m.in. „Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi”; „Jak wypracować wspólny model pomocy dziecku z dysfunkcjami rozwojowymi”; dziecięca matematyka prowadzona przez samą panią Ewę Zielińską i wiele innych.

W roku 2012/2013 – Otrzymałam Świadectwo ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego- ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ.  Świadectwo uzyskane na podstawie przedłożenia  i zaprezentowania pracy końcowej „Koncepcja Pracy Przedszkola – Wyspa Malucha”

Od roku 2012 – zdobywam doświadczenie na stanowisku Dyrektora Przedszkola Niepublicznego w którym: planuję , organizuję i kontroluję prawidłowe funkcjonowanie placówki.

Od roku 2018 – zdobywam kolejne doświadczenia na stanowisku Dyrektora Publicznego Przedszkola. Od roku 2019 jestem dyrektorem drugiej „naszej” placówki – Niepublicznego Przedszkola Wyspa Malucha we Wszeborach, gmina Dąbrówka.

W roku 2019 ukończyłam studia podyplomowe na Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Warszawie na kierunku: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną. Studia te przygotowały mnie do rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się dzieci. Dały mi również możliwość prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .

Jestem bardzo aktywnym Dyrektorem, który także pracuje w grupie, bo praca z dziećmi dostarcza mi wiele satysfakcji i motywuje do dalszego rozwoju zawodowego. Dla mnie najważniejsze jest dziecko – dlatego stworzyłam niepowtarzalną placówkę w której dzieci dobrze się czują i uczą ciekawych rzeczy.

WICEDYREKTOR

 mgr Żaneta Laghzizal

Absolwentka studiów magisterskich o profilu „Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego z kwalifikacjami do nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w grupie przedszkolnej.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi początkowo zdobywałam na stanowisku pomocy nauczyciela następnie jako wychowawca dzieci z przedziału wiekowego 3-6 lat w przedszkolu niepublicznym. W swojej karierze zawodowej ukończyłam kursy, szkolenia i konferencje m.in. „Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi”; „Jak wypracować wspólny model pomocy dziecku z dysfunkcjami rozwojowymi”; „Dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu”; „Techniki relaksacji w pracy z dziećmi w przedszkolu”, „Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej”, „Metoda Kolorowych Dźwięków” i wiele innych.

Od września 2018 roku zdobywam doświadczenie w pracy na stanowisku wicedyrektora naszej placówki.

W roku 2019 ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie i marketing w Oświacie” w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

Praca z dziećmi dostarcza mi wiele radości i satysfakcji. Jako nauczyciel kieruje się mottem, że „zajęcia przedszkolne powinny być połączeniem przyjemnej zabawy z pożyteczną nauką”.

Wychowawca grupy „PINGWINKI”

mgr Anna Borczyńska

Absolwentka studiów magisterskich o profilu „Pedagogika ogólna”. W ramach uzyskania kwalifikacji do nauczania klas I-III, oraz nauczania przedszkolnego ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną” w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku . Do podjęcia studiów pedagogicznych przekonała mnie pierwsza praca związana z tym zawodem, a mianowicie stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu niepublicznym . To tam  przekonałam się, że praca może być nie tylko obowiązkiem, ale także pasją i dobrym wykorzystaniem czasu.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, może to mało, ale na tyle długo by zorientować się, że praca w przedszkolu to branie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Moim marzeniem jest  zbudować z dziećmi taką relację, aby mogły być sobą. Dzięki temu, mogę wspierać ich działania i podpowiadać różne rozwiązania w trudnych sytuacjach. Szanując przy tym pomysły dziecka, a nie narzucając swoje własne. Moim zdaniem takie podejście, pomoże im wyrosnąć na samodzielnych i mądrych młodych ludzi, otwartych na nowe doświadczenia i drugiego człowieka.

Praca z dziećmi to dla mnie duża radość i nauka pokory. „Codziennie uczę się od Nich szczerości i czerpania radości z życia.”

Prywatnie jestem osobą, która kocha przyrodę i ludzi. Dlatego bardzo chętnie relaksuję się przy pracy w ogrodzie. Zawsze znajduję czas dla bliskich i tych którzy potrzebują pomocy lub rozmowy.

Asystentka grupy „PINGWINKI”

Emilia Pasoń

Już 5 rok pracuję z dziećmi na stanowisku asystent nauczyciela. Wybrałam pracę z dziećmi, ponieważ bardzo je lubię, a praca z nimi sprawia mi ogromną radość i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Jestem osobą niezwykle pogodną, otwartą i uśmiechniętą. W wolnym czasie lubię czytać książki, jeździć na rowerze oraz podróżować. Interesuje się fotografią.

 

Wychowawca grupy „TYGRYSKI”

Sandra Łach

 

Asystentka grupy „TYGRYSKI”

Ewa Banaszek

 

Wychowawca grupy „KANGURKI”

Natalia Kłębek

Jestem absolwentką studiów na Wydziale Pedagogicznym w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Korzystałam z różnych szkoleń m.in.: „Ćwiczenia wyciszające w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym” oraz „Trening Regulacji Emocji. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci i młodzieży”. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam w pracy w przedszkolu. Praca z dziećmi daje mi ogromną przyjemność oraz dużo radości. Każdy dzień przynosi coś nowego i fascynującego.

Asystentka grupy „KANGURKI”

Marzena Świętochowska

Bardzo lubię pracę z dziećmi ponieważ sprawia mi ona dużo radości. Każdy uśmiech i postęp dziecka daje mi wiele satysfakcji, że mogłam się do tego w jakimś stopniu przyczynić. Jestem osobą odpowiedzialną, uśmiechniętą i cierpliwą. W moją pracę wkładam wiele zaangażowania. W wolnym czasie lubię spotkania rodzinne, przeczytać książkę i pojeździć rowerem. Pracując w przedszkolu przekonałam się, że praca może być przyjemnością a nie obowiązkiem.

 

Wychowawca grupy „ŻÓŁWIKI”

mgr Dominika Winnicka

 

Asystentka grupy „ŻÓŁWIKI”

Marta Kuźkowska

 

Psycholog

mgr Anna Skibniewska

Psycholog, Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Specjalista Terapii Ręki.

Uczestniczka wielu szkoleń  i kursów między innymi: Trener Dziecięcy Kompetencji Społecznych, Trening Umiejętności społecznych, Animator zabaw dla dzieci, Zaburzenia uwagi u dzieci. Praca z dzieckiem rozkojarzonym , słabo koncentrującym się i wiele innych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Anna Borczyńska – wychowawca w grupie „Pingwinków”

Logopeda

mgr Anna Królik

Pedagog/ Psychoterapeuta/ Logopeda/ Neurologopeda / Pedagog specjalny/
Terapeuta Pedagogiczny/ Socjoterapeuta/ Nauczyciel Wychowania do Życia w Rodzinie

Doświadczenie zawodowe:
Od 01.09.1995 – 26 lat pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w Szkole
Podstawowej oraz Publicznym Gimnazjum
 20 lat pracy na stanowisku logopedy,
 kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku terapeuty pedagogicznego
oraz pedagoga specjalnego,
 wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi – prowadzenie indywidualnych rewalidacji, konstruowanie
Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,
Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia,
 koordynowanie w szkole pracy zespołów nauczycieli i specjalistów
pracujących z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego,
 prowadzenie grupowych zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-
społeczne, tzw. TUS,
 Pomoc psychoterapeutyczna dzieciom i młodzieży,
 Konsultacje i poradnictwo w zakresie wychowania Nauczycielom,
Wychowawcom i Rodzicom,
 wieloletnia praca w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Interdyscyplinarnym Zespole ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie,
 certyfikowany realizator programów profilaktycznych „Spójrz inaczej”,
„TAK czy NIE”,
Wykształcenie i odbyte szkolenia:
 2020 Studia Podyplomowe : Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii
Collegium Verum, Warszawa,
 2018 – 2020 Studia Podyplomowe : Pedagogika specjalna – edukacja i
rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku,
 2017 – 2018 Studia Podyplomowe : Neurologopedia
Uczelnia Łazarskiego, Warszawa,

 2006 – 2010 Studia Podyplomowe – Studium Psychoterapii
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Warszawa,
 2003 – 2005 Studia Podyplomowe – Orientacji, poradnictwa i doradztwa
zawodowego
Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Warszawa,
 2000 – 2001 Kurs Kwalifikacyjny „Wychowanie do życia w rodzinie”;
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej,
Warszawa,
 1998 – 2000 Pomagisterskie Studium Logopedyczne,
Uniwersytet Warszawski,
 1994 – 1995 Kurs Kwalifikacyjny Reedukacji / Terapii Pedagogicznej
Uniwersytet Warszawski,
 1990 – 1995 Pięcioletnie Studia Magisterskie na Wydziale Pedagogicznym,
Katedra Pedagogiki Rewalidacyjnej, Uniwersytet Warszawski,
 1995 – 2021 Kilkadziesiąt kursów, szkoleń, treningów z zakresu zagadnień
wychowawczych, pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, będących w
różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych; profilaktyki zachowań
ryzykownych, pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
pracy z uczniami z dysleksją, w tym m.in.:
– Trening Zastępowania Agresji
– Trening Umiejętności Społecznych
– Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w oparciu o koncepcję T.Gordona, i
książkę A. Faber, E. Mazlish: Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak
mówić,żeby dzieci nas słuchały
– Spójrz inaczej, TAK czy NIE

Praca z Dziećmi i Młodzieżą to moja pasja. Wciąż mnie to zaskakuje, bo
nigdy nie planowałam pracy w szkole czy przedszkolu. Mam niegasnące
pragnienie rozwoju i zgłębiania tajników ludzkiego umysłu. Lubię
szczególnie francuskie kino i bardzo różną literaturę.
Prywatnie szczęśliwa żona i matka.

 

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

 Paweł Stańczak

Z zawodu organista, prywatnie tata trójki dzieci. Od pięciu lat współpracuje z kilkoma przedszkolami prowadząc zajęcia rytmiczno-muzyczne. Rytmika to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze’a. Istotą takich zajęć jest odtworzenie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumencie, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. 

Zajęcia rytmiki odbywają się z akompaniamentem instrumentu klawiszowego. Wspólnie z wychowawcami pomagam przygotować dzieci do uroczystości przedszkolnych takich jak: Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka i wiele innych.

 

Nasze przedszkole współpracuje także ze Szkołą Tańca Mat Dance Studio, instruktorami, nauczycielami wychowania fizycznego, trenerami i szkoleniowcami., którzy prowadzą zajęcia dodatkowe. Wszystkie te osoby są wykwalifikowane i przygotowane do pracy z dziećmi.