DYREKTOR

mgr Anna Gołembiewska

Absolwentka Studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego kierunek „ Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza”. W trakcie studiów zdobywałam już doświadczenie nie tylko w pracy w przedszkolu ale także na koloniach letnich i zimowych. W roku 1997 – Ukończyłam kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. W swojej karierze zawodowej ukończyłam kursy, szkolenia i konferencje m.in. „Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi”; „Jak wypracować wspólny model pomocy dziecku z dysfunkcjami rozwojowymi”; dziecięca matematyka prowadzona przez samą panią Ewę Zielińską i wiele innych.

W roku 2012/2013 – Otrzymałam Świadectwo ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego- ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ.  Świadectwo uzyskane na podstawie przedłożenia  i zaprezentowania pracy końcowej „Koncepcja Pracy Przedszkola – Wyspa Malucha”

Od roku 2012 – zdobywam doświadczenie na stanowisku Dyrektora Przedszkola Niepublicznego w którym: planuję , organizuję i kontroluję prawidłowe funkcjonowanie placówki.

Od roku 2018 – zdobywam kolejne doświadczenia na stanowisku Dyrektora Publicznego Przedszkola.

W roku 2019 ukończyłam studia podyplomowe na Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Warszawie na kierunku: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną. Studia te przygotowały mnie do rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się dzieci. Dały mi również możliwość prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .

Jestem bardzo aktywnym Dyrektorem, który także pracuje w grupie bo praca z dziećmi dostarcza mi wiele satysfakcji i motywuje do dalszego rozwoju zawodowego. Dla mnie najważniejsze jest dziecko – dlatego stworzyłam niepowtarzalną placówkę w której dzieci dobrze się czują i uczą ciekawych rzeczy.

W-c  DYREKTOR

 mgr Żaneta Laghzizal

Jestem absolwentką studiów magisterskich o profilu „Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego z kwalifikacjami do nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej oraz 12-letnie doświadczenie w pracy w grupie przedszkolnej.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi początkowo zdobywałam na stanowisku pomocy nauczyciela następnie jako wychowawca dzieci z przedziału wiekowego 3-6 lat w przedszkolu niepublicznym. W swojej karierze zawodowej ukończyłam kursy, szkolenia i konferencje m.in. „Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi”; „Jak wypracować wspólny model pomocy dziecku z dysfunkcjami rozwojowymi”; „Dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu”; „Techniki relaksacji w pracy z dziećmi w przedszkolu”, „Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Nauka czytania i pisania. Stan aktualny i perspektywy zmian w edukacji przedszkolnej”, „Metoda Kolorowych Dźwięków” i wiele innych.

Od września 2018 roku zdobywam doświadczenie w pracy na stanowisku wicedyrektora naszej placówki.

W roku 2019 ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie i marketing w Oświacie” w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

Praca z dziećmi dostarcza mi wiele radości i satysfakcji. Jako nauczyciel kieruje się mottem, że „zajęcia przedszkolne powinny być połączeniem przyjemnej zabawy z pożyteczną nauką”.

Wychowawca grupy „Delfinki”

mgr Anna Borczyńska

Absolwentka studiów magisterskich o profilu „Pedagogika ogólna”. W ramach uzyskania kwalifikacji do nauczania klas I-III, oraz nauczania przedszkolnego ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną” w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku . Do podjęcia studiów pedagogicznych przekonała ją pierwsza praca związana z tym zawodem, a mianowicie stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu niepublicznym . To tam  przekonała się, że praca może być nie tylko obowiązkiem, ale także pasją i dobrym wykorzystaniem czasu.

Pani Anna posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, może to mało, ale na tyle długo by zorientować się, że praca w przedszkolu to branie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jej marzeniem jest  zbudować z dziećmi taką relację, aby mogły być sobą. Dzięki temu, może wspierać ich działania i podpowiadać różne rozwiązania w trudnych sytuacjach. Szanując  przy tym pomysły dziecka, a nie narzucając swoje własne. Zdaniem pani Ani takie podejście, pomoże im wyrosnąć na samodzielnych i mądrych młodych ludzi, otwartych na nowe doświadczenia i drugiego człowieka.

Praca z dziećmi to dla niej duża radość i nauka pokory. „Codziennie uczę się od Nich szczerości i czerpania radości z życia.”

Prywatnie to osoba, która kocha przyrodę i ludzi. Dlatego bardzo chętnie relaksuje się przy pracy w ogrodzie. Zawsze znajduje czas dla bliskich i tych którzy potrzebują pomocy lub rozmowy.

Asystentka grupy „Delfinki”

Emilia Skonieczna

W przedszkolu Wyspa Malucha pracuje jako asystentka wychowawcy przedszkolnego. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 1,5-3 lat. Moim głównym zadaniem w pracy jest pomoc podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki  nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu .

Jestem osobą ciepłą , łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi. Lubię swoją pracę ponieważ daje mi ona wiele radości i spełnienia.

Wychowawca grupy „Kangurki”

mgr Kinga Stelmach

Absolwentka studiów magisterskich o profilu „Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej” na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Posiada pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi na stanowisku asystent nauczyciela. Bardzo lubi zdobywać nowe umiejętności i poszerzać swoją wiedzę dzięki współpracy z wychowawcami grup  .

„Dla mnie liczy się przede wszystkim dobro dziecka i praca z sercem, gdzie dzieci będą czuły się bezpiecznie  i kochane jak w domu. Przychodzę do pracy z uśmiechem, ponieważ nie jest to dla mnie tylko praca, ale także czas w którym najmłodsi sprawiają mi ogromną radość i niesamowicie zaskakują na każdym kroku. Jestem osobą młodą ale odpowiedzialną i w moją pracę wkładam całe swoje serce.”

 Wychowawca grupy „Krokodylki”

mgr Kamila Śliwa

Jestem absolwentką studiów magisterskich – Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Podczas studiów odbywałam praktyki w Domu Dziecka w Warszawie w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Samorządowym Przedszkolu oraz w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Młodzieży. W 2013 roku ukończyłam liceum o profilu psychologiczno-pedagogicznym w Warszawie w ramach którego odbywałam praktyki w przedszkolu niepublicznym. Zawsze chciałam pracować z dziećmi bo to dzięki nim praca sprawia mi dużo przyjemności i satysfakcji.

Asystentka grupy „Krokodylki”

Weronika Getka

Praca z dziećmi jest ogromnie wdzięczna i daje mi wiele radości oraz uśmiechu. Jestem osobą ciepłą, pomocną i cierpliwą. Lubię nawiązywać pozytywne relacje z dziećmi. W tym roku szkolnym zajmuję się grupą Krokodyli wraz z ciocią Kamilą. Każdy szczery uśmiech oraz postęp naszych przedszkolaków daje mi wiele pozytywnych emocji. Prywatnie kocham zwierzęta oraz cenię wyjątkowe chwile z najbliższymi.

Wychowawca grupy „Rybki”

mgr Aneta Stefankowska

Absolwentka studiów magisterskich o profilu „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna ze specjalnością Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie ” w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Jest nauczycielem z kwalifikacjami do nauczania w klasach   I – III SP. Podczas swojej pracy zawodowej ukończyłam m.i.n warsztaty pt:. ” Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu”, „Uczeń de faworyzowany”, „Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w pracy nauczyciela”.

„W kontaktach z dziećmi staram się wykazywać empatią – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje swoich podopiecznych. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne i to od nich możemy wiele się nauczyć. Doceniam ich kreatywność i zaangażowanie, motywuję do samodzielności. Bardzo ważna jest dla mnie atmosfera – staram się by zawsze była pełna ciepła, miłości i zrozumienia oraz szacunku. Z wielką satysfakcją obserwuję codzienne postępy naszych podopiecznych w różnych obszarach. Są to niezapomniane chwile, które wynagradzają naszą pracę oraz na długo pozostają w pamięci.”

Asystentka grupy „Rybki”

Emilia Pasoń

W grupie 3-latków Rybek pracuję jako asystent nauczyciela. Wybrałam pracę z dziećmi, ponieważ bardzo je lubię, a praca z nimi sprawia mi ogromną radość i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Jestem osobą niezwykle pogodną, otwartą i uśmiechniętą. W wolnym czasie lubię czytać książki, jeździć na rowerze oraz podróżować. Interesuje się fotografią.

Psycholog

mgr Anna Skibniewska

Psycholog, Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Specjalista Terapii Ręki.

Uczestniczka wielu szkoleń  i kursów między innymi: Trener Dziecięcy Kompetencji Społecznych, Trening Umiejętności społecznych, Animator zabaw dla dzieci, Zaburzenia uwagi u dzieci. Praca z dzieckiem rozkojarzonym , słabo koncentrującym się i wiele innych.

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

mgr Anna Borczyńska

Logopeda

mgr Anna Królik

Logopeda/Pedagog specjalny/terapeuta pedagogiczny/psychoterapeuta/nauczyciel wychowania do życia w rodzinie 

23 lata pracy na stanowisku pedagoga szkolnego 18 lat pracy na stanowisku logopedy. Ukończone kierunki studiów:

 • Magisterskie studia na wydziale pedagogika ogólna na UW , specjalność: pedagogika specjalna
 • Kurs Kwalifikacyjny Reedukacji  – „Terapia Pedagogiczna” UW
 • Kurs Kwalifikacyjny  „Wychowanie do życia w rodzinie” CMPPP w Warszawie
 • Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW
 • Studia Podyplomowe : specjalność: Neurologopedia – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Czteroletnie Studium Psychiatrii – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie
 • Studia podyplomowe z Socjoterapii Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin , Warszawa
 • Podyplomowe studia : Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera w Płocku

Uczestniczka kilkudziesięciu kursów, szkoleń, treningów z zakresu zagadnień wychowawczych, profilaktyki zachowań ryzykownych, pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym zespole Aspergera m.i.n Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, Szkoła Rodziców i Wychowawców

 • kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego i pedagoga specjalnego
 • prowadzenie indywidualnych terapii dzieci z Zespołem Aspergera
 • wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prowadzenie indywidualnych rewalidacji, konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych
 • Realizowanie grupowych zajęć rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne
 • Indywidualne konsultacje z zakresu pomocy psychoterapeutycznej.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

 Paweł Stańczak

Z zawodu organista, prywatnie tata trójki dzieci. Od pięciu lat współpracuje z kilkoma przedszkolami prowadząc zajęcia rytmiczno-muzyczne. Rytmika to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze’a. Istotą takich zajęć jest odtworzenie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumencie, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. 

Zajęcia rytmiki odbywają się z akompaniamentem instrumentu klawiszowego. Wspólnie z wychowawcami pomagam przygotować dzieci do uroczystości przedszkolnych takich jak: Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka i wiele innych.

 

Nasze przedszkole współpracuje także ze szkołą językową English&Fun z Zielonki, Szkołą Tańca Mat Dance Studio, Szkołą tańca Shape Academy, Instruktorami, nauczycielami wychowania fizycznego, którzy prowadzą zajęcia z karate i gimnastyki ogólnorozwojowej, trenerami i szkoleniowcami. Wszystkie te osoby są wykwalifikowane i przygotowane do pracy z dziećmi.