PROGRAM PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

WYSPA MALUCHA

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Nasze Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN. Wszyscy nauczyciele w ramach podstawy programowej realizuję także zadania wynikające z Kalendarza a także wspomagają swoją pracę różnymi metodami pracy m.in.

  • „Dziecięca matematyka” metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku osiągania sukcesów w nauce
  • Pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
  • Relaksacja
  • Codzienne czytanie 20 min. lub słuchanie audycji
  • Zabawa z językiem angielskim
  • Codzienna gimnastyka dla ciała i języka 10 min. – ćwiczenia usprawniające język
  •  Rytmika to połączenie rytmiki Orffa, Dalcroze’a , elementy rytmiki Gordona a także choreoterapii.

 

 

NASZ PROGRAM:

Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 realizuje program edukacji przedszkolnej przygotowany przez wydawnictwo Mac.

Seria Supersmyki została stworzona w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, którzy poszukują kreatywnych rozwiązań oraz inspiracji do codziennej pracy z przedszkolakami.

Publikacje przeznaczone są dla tych nauczycieli, którzy cenią sobie rzetelne metodyczne wsparcie, a jednocześnie chcą korzystać z własnego doświadczenia i sprawdzonych sposobów uczenia i wychowania. Materiał przygotowany został w duchu pedagogiki twórczości i pedagogiki zabawy.

Połączenie tych dwóch metod wspiera holistyczny rozwój dziecka. Takie podejście opiera się na teraźniejszych możliwościach dzieci, ich potrzebach i preferencjach oraz na dążeniu do przygotowania najmłodszych do wyzwań przyszłości.