ZAJĘCIA DODATKOWE

w roku szkolnym 2023/2024

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • język angielski  –  2x w tygodniu (poniedziałek i czwartek)
 • zajęcia rytmiczno – muzyczne –  1x w tygodniu (środa)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 5-latków oraz 6-latków w grupach 5 osobowych –  czwartki i piątki z p. Anną Borczyńską
  bezpłatna konsultacja psychologiczno-pedagogiczna z  psycholog mgr Anna Skibniewska
 • pierwsze badanie przesiewowe logopedyczne

 

 • DOŚWIADCZANIE PRZEZ PROGRAMOWANIE / poniedziałek
 • LOGOPEDIA / poniedziałek, wtorek i środa
 • WARSZTATY PLASTYCZNE /wtorek i piątek
 • BALET/czwartek
 • MatPlaneta / środa
 • KARATE / czwartek
 • MINIDISCO /piątek
 • GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA/ wtorek
 • LEGO EDUKIDO  / środa